Badania pod budowę domów jednorodzinnych

 

 

Aktualności

Sprawdź Nas Rzetelna firma

 

 

 

 

 

 

Podczas wykonywania badań określamy poziom wody gruntowej, jak również dokonujemy oceny jego wahania, określamy parametry geotechniczne gruntów. W przypadku dużych wahań okresowych wód gruntowych zbadamy agresywność wody gruntowej do betonu.

Brak tego typu badań może spowodować nierównomierne osiadanie budynku, okresowe występowanie wody w piwnicach, w przypadku okresowych nawodnień gruntów wysadzinowych budynek będzie „pracował” - podnosił się nawet o kilka centymetrów.
Występowanie gruntów organicznych dyskwalifikuje je jako grunty nośne i kwalifikuje je do wymiany lub do posadowienia budynku na palach sięgających gruntu nośnego, bądź też na fundamentach pośrednich.