Geologia inżynierska i geotechnika

 

 

Aktualności

Sprawdź Nas Rzetelna firma

 

 

 

 

 

 

Pracownia Badań GeologicznychGeoVision
Geo-Vision Sobkiewicz wykonuje prace wiertnicze, jak również
badania geotechniczne i geologiczno - inżynierskie.

Wykonujemy również:

 • Projekty prac geologicznych,
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie, geotechniczne, złożowe,
 • Badania podłoża na potrzeby budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Oceny oddziaływania na środowisko,
 • Dozory geologiczne w czasie prowadzonych prac ziemnych,
 • Badania zagęszczeń zasypek,GeoVision
 • Badania polowe,
 • Wiercenia geologiczne i geotechniczne systemem sznekowym,
  w rurach osłonowych, metodą Window Sampling RKS,
 • Sondowania geologiczne (sonda DPL, DPH, SLVT).
 • Moduły i wskaźnik odkształcenia (płyta statyczna VSS, płyta dynamiczna)
 • Badania laboratoryjne (określenie fizycznych właściwości
  gruntów, analiza sitowa, badanie granic konsystencji, wskaźnik piaskowy, aparat Proctora)
 • wiercenia studni
 • instalacje piezometrów


Ściśle współpracujemy z laboratoriami posiadającymi Certyfikat Akredytacji PCA.