Jaki jest sens badań?

 

 

Aktualności

Sprawdź Nas Rzetelna firma

 

 

 

 

 

 

Nie da się dobrze zaprojektować fundamentów, jeśli się nie wie,na jakim gruncie ma stanąć dom. Lepiej to sprawdzić - zwłaszcza, jeżeli sąsiedzi skarżą się na kłopoty ze swoimi domami.

Na podstawie badań przeprowadzonych w terenie, często uzupełnionych badaniami laboratoryjnymi wykonujemy opracowania geotechniczne w zależności od kategorii geotechnicznej gruntu, tj. typu zabudowy, warunków gruntowych itp.

GeoVision Opracowanie takie zawiera:
  • mapę z zaznaczonymi miejscami badań
  • przekroje geotechniczne odwiertów, ilustrujące budowę geologiczną podłoża
  • informację o poziomie wody gruntowej
  • część tekstową, w której zawarte są wnioski z badań i zalecenia dotyczące bezpiecznego posadowienia obiektu budowlanego

Jeśli budowa podłoża jest skomplikowana, bądź też złożony jest sposób fundamentowania, czasem potrzeba dokładniejszej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Planujący budowę uważają zazwyczaj, że niewielkie budynki, przekazujące na podłoże nieduże obciążenia - a do takich należą przecież domy jednorodzinne - nie są warte wykonywania badań geotechnicznych. Takiej potrzeby dotychczas nie precyzowało wyraźnie prawo budowlane, wedle którego projekt budowlany ma zawierać wyniki badań gruntu. Zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dn.25.04.2012 budynki jedno- lub dwukondygnacyjne w zabudowie jednorodzinnej należą do pierwszej kategorii geotechnicznej. Obejmuje ona niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych, dla których wykonuje się wersję uproszczoną dokumentacji tzw. opinię geotechniczną.Opinia taka wraz z projektem budowlanym jest wymagana do uzyskania pozwolenia na budowę.

GeoVision

Nośność większości gruntów w Polsce jest wystarczająca do bezpiecznego posadawiania domów jednorodzinnych. Jednakże problemy tych, którzy zbudowali domy na nieznanym podłożu, wskazują, że jednak lepiej wiedzieć, jakie grunty występują na działce pod zabudowę. I to nie tylko zanim powstanie projekt domu, ale często nawet zanim działka zostanie kupiona. Po prostu nie opłaca się ryzykować, że nie będzie się nadawała do zabudowy.

Wielokrotnie zdarza się sytuacja, w której gruntami nasypowymi zasłania się defekty utrudniające sprzedaż działki. Nasza pracownia przeprowadzała wielokrotnie badania na parcelach, na których pod warstwą gruntów nasypowych występowały grunty nienośne w postaci torfów, namułów etc, bądź też występowały pozostałości fundamentowe po starych zabudowaniach. W paru przypadkach badanie dyskwalifikowało pozornie "niezłą" działkę, która okazała się zupełnie nieprzydatna pod planowaną zabudowę ze względu na zbyt wysokie koszty posadowienia fundamentów. W wielu jednak przypadkach rozpoznanie dało dla projektującego obiekt wiele informacji o sposobie zaprojektowania fundamentowania, co daje inwestorowi pewność stabilnego posadowienia budynku.